FAQ

Fråga: Vad är skillnaden på UVA- och UVB-strålar?

Svar: Solen frigör energi. Strålarna indelas efter våglängder, ju längre våglängd, desto djupare når solstrålarna när i huden. Ju kortare våglängd, desto starkare är skadeeffekten. UVB-strålarna skadar de översta hudlagren och gör att vi bränner oss medan UVA penetrerar djupare i huden. Båda kan förorsaka hudcancer och göra att huden åldras i förtid. UVC-strålar stoppas i ozonlaget och når inte jorden.

  • SPF på solkrämen står for Sun Protection Factor (solskyddsfaktor), men
  • SPF-siffran anger endast graden av UVB-skydd, inte UVA
  • .

 

Fråga: Hur väljer jag rätt  solskyddsfaktor (SPF)?

Svar: Valet av vilken solskyddsfaktor du behöver, beror på hur länge du kan vara ute i solen utan din hud blir bränd. Denna tid är genomsnittligt mellan 5 och 30 minuter, beroende på din hudtyp. Solskyddsfaktorn ger en indikation på graden av skydd mot solbränna (UVB). Du bör välja solskyddsfaktor/SPF beroende på din hudtyp och hur länge du kommer att vara ute samt hur pass mycket du gillar att smörja in dig. En högre SPF ger ett längre skydd och du slipper därmed att smörja in dig ofta för att upprätthålla skyddet.
Var speciellt försiktig i början av säsongen och semestern när din hud är extra ljus och känslig.

 

Fråga: Kommer hög solskyddsfaktor göra att huden blir mindre brun?

Svar: Nej! Huden kommer också blir solbrun med hög solskyddsfaktor/SPF, det tar bara lite längre tid – men man undviker att skada/bränna huden i processen! När du använder en hög SPF så ”vänjer sig” huden vid solen, så utomhusvistelsen blir mindre farlig och ännu bättre: färgen du får varar längre!

Fråga: Vad är viktigast när jeg skall välja solkräm till barn?

Svar: Barns hud är extra känslig for solskador och därför är det extra viktigt med ett bra skydd. Barn under 6 månader bör inte vara i solen alls (!) och ju yngre barnet är – desto viktigare är det med skyddande kläder, pauser från solen och hög SPF.